www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lê Đình Thanh

Năm sinh: 
1975
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Lãnh
Địa chỉ liên lạc: 
53/38 Huỳnh Ngọc Huệ - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng
Email: 
hanhduyxuyen.tran158@gmail.com
Điện thoại: 
0906402917
Nghề nghiệp: 
Nhân viên văn phòng
Nơi công tác: 
Cảng vụ hàng không miền Trung