www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huỳnh Vĩ Ngân

Năm sinh: 
1985
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 4 xã Tiên Mỹ, Tiên Phước, Quảng Nam
Email: 
vinganvmcgroup@yahoo.com.vn
Điện thoại: 
0944 348 548
Nghề nghiệp: 
Kinh doanh
Nơi công tác: 
TP.HCM và các tỉnh lân cận