www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huỳnh Văn Thủ

Năm sinh: 
1993
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Kỳ - Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
Thu tien canh pro @gmail. Com
Điện thoại: 
0964943102
Nghề nghiệp: 
Làm đẹp tại Salon Tóc Việt
Nơi công tác: 
Sài Gòn & Đà Nẵng