www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huỳnh Văn Tư

Năm sinh: 
1975
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
80/15 Đường số 8, KP.2, HBC, Thủ Đức, Tp.HCM
Email: 
lytuvn@gmail.com
Điện thoại: 
0913.139295
Nghề nghiệp: 
Bán Rượu Ngoại Và Bán Vé Máy Bay
Nơi công tác: 
TP. Hồ Chí Minh