www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huỳnh Thị Phương Trang

Năm sinh: 
1990
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Lãnh
Địa chỉ liên lạc: 
299 Nguyễn Thái Bình, P12, Q TBinh
Email: 
phuongtrang.ki4@gmail.com
Điện thoại: 
0985.003.157
Nghề nghiệp: 
Kiểm Toán
Nơi công tác: 
TP.HCM