www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

huỳnh Ngọc Hải

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Thọ- Tiên Phước
Email: 
ngochai20101998@gmail.com
Điện thoại: 
0973739916
Nghề nghiệp: 
Học Sinh
Nơi công tác: 
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng