www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

HÀ XUÂN NGUYÊN

Năm sinh: 
1971
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên An
Địa chỉ liên lạc: 
43 A Dừa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Email: 
haxuannguyen1971@gmail.com
Điện thoại: 
0905.795.516
Nghề nghiệp: 
Công chức
Nơi công tác: 
Sở Nội vụ Kon tum