www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hồ Châu Nghĩa

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Kỳ-Tiên Phước-QNam
Email: 
chaunghia456@gmail.com
Điện thoại: 
01634276592
Nghề nghiệp: 
Học Sinh
Nơi công tác: 
Tiên Kỳ