www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đoàn Thị Thanh Nguyện

Năm sinh: 
1990
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
30 Nguyễn Tuân - Gò Vấp - HCM
Email: 
thanhnguyenkd11@gmail.com
Điện thoại: 
0905111838
Nghề nghiệp: 
Kế Toán
Nơi công tác: 
606/23/7 - QL 13- P. Hiệp Bình Phước - Thủ Đức