www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Dương Văn Thắng

Năm sinh: 
1992
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 2 - Tiên Cảnh
Email: 
thangdvt92@gmail.com
Điện thoại: 
01639908100
Nghề nghiệp: 
Trang trí nội thất
Nơi công tác: 
Tiên Phước