www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bùi Ngọc Châu

Năm sinh: 
1982
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn Cẩm Phô - xã Tiên Cẩm - Tiên Phước
Email: 
chau.dulieu@gmail.com
Điện thoại: 
0977882229
Nghề nghiệp: 
Tư Vấn Nông Nghiệp
Nơi công tác: 
Tiên Phước