www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đoàn Tuấn Kiệt

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Cảnh - Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
kheiuem_tk@yahoo.com
Điện thoại: 
0923310464
Nghề nghiệp: 
Học sinh
Nơi công tác: 
Trường THPT Lê Quí Đôn