www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đoàn Thái Hiên

Năm sinh: 
1980
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
271 Bàu Cát p.12 q. Tân Bình,HCM
Email: 
hien.thaity@gmail.com
Điện thoại: 
0944010101
Nghề nghiệp: 
Kinh Doanh
Nơi công tác: 
Công ty CP Thái Ty