www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đỗ Xuân Vinh

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
122 Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh
Email: 
vt4988@gmail.com
Điện thoại: 
0935033003
Nghề nghiệp: 
Kiến trúc sư
Nơi công tác: 
243/21 Tô Hiến Thành,Quận 10, tp Hồ Chí Minh