www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Triển khai phong trào "Đoàn kết sáng tạo"

Ngày 29.10.2019, tại xã Tiên Cảnh (Tiên Phước), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo". Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm triển khai phong trào trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai 8 nội dung của phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" như: đề án tổ chức phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Quyết định 2143 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"... và một số văn bản của Trung ương về phong trào "Đoàn kết sáng tạo".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Việc triển khai phong trào nhằm tạo sự gắn kết, hỗ trợ và thúc đẩy các phong trào thi đua có tính sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành những sáng kiến, ý tưởng mới trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Qua đó từng bước hình thành sáng kiến, ý tưởng mới phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học ở các lĩnh vực.

                                               Văn Công - Anh Đông, Báo Quảng Nam