www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng phát triển kinh tế vườn

Trong quý I, huyện Tiên Phước đã vận động người dân gieo sạ được gần 2.400ha lúa, đạt 102% kế hoạch, trong đó cung ứng gần 17 tấn lúa giống cho hộ nghèo.

Thời gian qua địa phương cũng giải ngân hơn 4,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân phát triển 110 mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại; hỗ trợ dự án phát triển cây tiêu Tiên Phước hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện có 4 sản phẩm là tiêu Tiên Phước, rượu lòn bon, tinh dầu quế, tinh dầu sả Tiên Phước được công nhận hạng 4 sao đề án “Mỗi xã 1 sản phẩm OCOP” tỉnh Quảng Nam...

Tin khác:  Tiên Phước trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên

Vào ngày 3.4.2019, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên; trong đó có 1 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 4 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này trước đây từng tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau ngày đất nước giành độc lập giữ nhiều chức vụ khác nhau ở địa phương và có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương Tiên Phước.

                                               Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam