www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước có 201 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững

Chiều 17.10.2019, Sở LĐ-TB&XH có buổi kiểm tra tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Đến thời điểm này, Tiên Phước có 201 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững (chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2019 giảm 250 hộ nghèo) và 217 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo. Trong 9 tháng, Tiên Phước đã giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hơn 2,4 tỷ đồng; nguồn vốn này được phân bổ về các xã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, duy tu bảo dưỡng công trình, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đầu tư phát triển.

Chính quyền địa phương cho biết đang thực hiện nhiều giải pháp nhưng khó đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao, bởi số hộ nghèo có khả năng thoát nghèo năm nay của huyện chỉ có thể dừng ở con số 205 hộ.

                                                    Diễm Lệ - Báo Quảng Nam