www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Sức trẻ ở Đại hội Đảng bộ xã Tiên Châu

Sáng ngày 15-4-2015, Đại hội Đảng bộ xã Tiên Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đây là đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước, tỉnh  Quảng Nam chọn thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

 Dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí Phạm Văn Đốc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước; đại diện Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, thí điểm của Huyện ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; cùng 62/67 đảng viên của 9 chi bộ trực thuộc được triệu tập về dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Châu, nhiệm kỳ 2010-2015. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ và toàn thể nhân dân xã Tiên Châu đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định.

 
Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm 15%. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 5,4%; thương mại dịch vụ chiếm 8,4% trong tổng cơ cấu kinh tế. Công tác quản lý điều hành ngân sách đảm bảo đúng quy định; tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2014 đạt trên 31 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đúng mức, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đến nay xã đạt 6/19 tiêu chí. Công tác giáo dục có những chuyển biến tích cực; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng từ 1,3% (năm 2010) xuống còn 0,84% (năm 2014). Các thiết chế văn hóa - thể thao được tập trung đầu tư xây dựng theo hướng nông thôn mới.
 
Việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; đã giải quyết cơ bản về nhà ở cho gia đình chính sách, người có công đã hỗ trợ xây mới 6 nhà và sửa chữa 12 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách với trị giá trên 330 triệu đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám định kỳ. Việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề lao động nông thôn đạt 40%; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 14,2 triệu đồng gấp hơn 2 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 32,72% (năm 2010) xuống còn 13,33% (năm 2014), hộ cận nghèo từ 22,75% xuống còn 14,27%; giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở cho hộ nghèo, đã hỗ trợ xây dựng 171 nhà. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể và công tác vận động quần chúng đổi mới theo hướng thiết thực. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân được đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện có hiệu quả. Công tác cán bộ tiếp tục được kiện toàn, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; nhiệm kỳ qua, đã có 26 đồng chí được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chất lượng ngày càng được nâng lên; trong 5 năm đã phát triển được 21 đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hằng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 4 năm liền (2011-2014). 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Đốc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; trong đó nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ đến, Đảng bộ cần tập trung xây dựng xã Tiên Châu thành xã nông thôn mới, chậm nhất là đến năm 2020 phải đạt được 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới. Tiếp tục huy động các nguồn đầu tư và công sức của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch nông thôn mới, trong đó phải chú trọng ưu tiên giao thông và thủy lợi. Trong chỉ đạo phát triển kinh tế, ngoài các nhiệm vụ về phát triển kinh tế vườn, vườn rừng, chăn nuôi và trang trại, cần tập trung phát triển mạnh các mô hình kinh tế vườn gắn với việc phát triển kinh tế du lịch bằng việc tiếp tục duy trì, mở rộng và phát triển các loại cây đặc sản của Tiên Châu là lòn bon và tiêu. 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Châu, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội.
 

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Giải quyết tốt các vấn đề về chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động việc làm, chăm sóc, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn. Đặc biệt, Đảng bộ cần tiếp tục tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt, thường xuyên Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiên Châu, nhiệm kỳ 2015-2020 với 12 chỉ tiêu và 6 nhóm giải pháp; trong đó, có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp hằng năm tăng 10 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 20%/năm; thu ngân sách hằng năm tăng 12%; phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%; phát triển đảng viên hằng năm tăng 7% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; hằng năm trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh…
 
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiên Châu lần thứ XII đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Châu, nhiệm kỳ 2015-2020 (trong đó, tái cử: 7 đồng chí; nữ: 3 đồng chí; trẻ dưới 30 tuổi: 3 đồng chí); bầu trực tiếp Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Thông đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiên Châu, nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh và Mai Trung Hưng được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiên Châu, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Quang Vũ - Tạp chí Xây Dựng Đảng