www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mặt trận Tiên Phước phối hợp hiệu quả với các tổ chức chính trị, xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước vừa sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong 3 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Trong đó vận động nhân dân tham gia hiến 167.000m2 đất, góp 4.800 công, các loại cây và tiền tổng trị giá hàng tỷ đồng; hỗ trợ thoát nghèo bền vững 59 hộ.

Vận động người dân trồng hàng rào cây xanh - cổng ngõ xanh, sạch, đẹp; hàng rào bằng cây cau với trên 5.000 cây; vườn tiêu 100 chói. Mặt trận huyện hỗ trợ xây dựng 11 nhà ở với số tiền 420 triệu đồng; trao sinh kế cho 33 hộ với số tiền hơn 90 triệu đồng. Các xã, thị trấn chỉ đạo các hội, đoàn thể giúp đỡ 135 hộ nghèo với số tiền hơn 140 triệu đồng...

                                                              Lộc Yên - Báo Quảng Nam