www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020

Vừa qua, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015- 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện và 140 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

     Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện tương đối ổn định, Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tương đối ổn định, có chiều hướng phát triển. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 837 tỷ đồng tăng 20,09% so với cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 2.130 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, chất lượng các tiêu chí được nâng lên, đẩy nhanh tiến độ về đích đối với các xã đăng ký năm 2019. Bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện là 14,5 tiêu chí/xã, không có xã dưới 10 tiêu chí. Tổng thu ngân sách nhà nước 608,046 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2018.

 
                                   Hội nghị Huyện ủy Tiên Phước lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, nâng cao chất lượng. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lượng được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên; toàn huyện hiện có 30/48 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được tổ chức thực hiện đảm bảo; giải quyết 993 hồ sơ chế độ chính sách người có công, 879 hồ sơ bảo trợ xã hội; cấp 116 giấy xác nhận khuyết tật; thực hiện hỗ trợ xây dựng 323 nhà ở cho người có công. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện đạt kết quả. 

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định pháp luật; tiếp nhận 244 đơn, giảm 15,8% so với cùng kỳ (không có đơn thư tố cáo), đã giải quyết 203 đơn thuộc thẩm quyền. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện từ huyện đến cơ sở. Việc triển khai học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo đúng hướng dẫn, quy định. Trong 9 tháng, toàn huyện kết nạp 46 đảng viên (đạt 46% so với kế hoạch). Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng tiến hành kiểm tra, giám sát 14 tổ chức cơ sở đảng và 14 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; xử lý kỷ luật 09 đảng viên. Chất lượng công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận - các đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu. 
 
Tuy nhiên, ban thường vụ và hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong 9 tháng qua: việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, xử lý việc trồng keo trên đất màu còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng, sắp xếp, bố trí tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm. Tình hình tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra nhân dân còn hạn chế. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở một vài nơi chưa đồng đều, chất lượng thấp. Công tác phát triển đảng viên đạt thấp...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để khắc phục các tồn tại, hạn chế góp phần thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Huyện ủy trong 3 tháng cuối năm 2019; đồng thời giải quyết các việc liên quan như: công tác quản lý nhà nước về môi trường, rác thải, phòng chống ma túy, triển khai Đề án 03 của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp....
 
Cũng tại Hội nghị Huyện ủy Tiên Phước sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo gương Bác; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”…
 
                                                           Theo Ban TG HU Tiên Phước