www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội ĐH Tiên Cảnh tại KV Phía Nam mời họp mặt lần thứ 13

Hội đồng hương Tiên Cảnh khu vực phía Nam mời Họp mặt lần thứ 13 vào lúc 10h00 sáng ngày 03.03.2019 ( nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, số 448 đường Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

 

 

                                                      Theo HĐH Tiên Cảnh KV Phía Nam