www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bạn bè tụ tập cổ vũ hai nữ sinh đánh nhau

Hai nữ sinh ở xã Tiên Hà huyện Tiên Phước, Quảng Nam lao vào đánh nhau, hàng chục người khác đứng theo dõi xung quanh nhưng không ai can ngăn.

 

 

 

 

 

                                                Thanh Đức - Báo Điện Tử Zing