www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video Gameshow Quê mình xứ Quảng tại Tiên Châu

Ngày 13.12.2017, tại đình làng Hội An (xã Tiên Châu, Tiên Phước) diễn ra gameshow Quê mình xứ Quảng số thứ 4. Chương trình do Đài PT-TH Quảng Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Tiên Phước và xã Tiên Châu tổ chức 


  

 

                                                                               Theo QRT