www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước Xưa & Nay

2018-05-09 11:18
Huỳnh Thúc Kháng là nhà cách mạng lớn của đất Quảng cũng như cả nước. Ngoài tài năng và chí tự học, ông còn nhận được sự tài bồi của một vị “ân sư” - người đã hết lòng dạy dỗ và giúp đỡ để ông thành danh!
2018-03-25 00:05
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày mất của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh (24.03.1926 -24.03.2018), chúng ta cùng ôn lại tác phẩm “Tỉnh quốc hồn ca” cũng như những tư tưởng hết sức sâu sắc của ông, những tư tưởng đến hiện tại còn mang trọn vẹn tính thời sự mà nhiều người gọi là “10 điều bi...
2018-02-27 22:30
Tiên Phước là nơi đã sản sinh ra các chí sĩ yêu nước tiêu biểu của Quảng Nam và của cả nước như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Cơ, Lê Vĩnh Huy, Trần Huỳnh,... Đây là nơi có phong trào cách mạng liên tục, bền bỉ qua các thời kỳ lịch sử, dù phải trải qua...
2017-11-19 17:38
Các nhà nho xưa ngoài tên húy (tên chính thức trong giấy tờ hành chính) còn có tên tự, tên hiệu, biệt hiệu với hàm ý tốt đẹp, ẩn chứa ở đó hoài bão mà mình phấn đấu đạt được đến suốt đời.
2017-10-05 16:52
Câu chuyện về một vùng đất với nhiều biến thiên qua những thời kỳ lịch sử được tái hiện qua Địa chí huyện Tiên Phước đã được các nhà khoa học xã hội biên soạn một cách đầy đủ và toàn diện.
2017-09-10 10:30
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập năm 1945, vị nhân sĩ xứ Tiên đất Quảng ở tuổi 70 vẫn tận lòng vị quốc, nhận lời làm bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Hồ Chí Minh. Ngày 31-5-1946, Hồ Chủ tịch sang Pháp đàm phán, cụ Huỳnh được tin cậy trao quyền Chủ tịch nước. 
2017-07-19 13:19
Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) quê ở làng Thanh Bình, phủ Thăng Bình, nay là huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Năm 1900 thi đỗ giải nguyên. Năm 1904 thi đỗ hoàng giáp. Cụ có tinh thần yêu nước và tham gia cuộc vận động Duy Tân. Ông tích cực tham gia cuộc kháng sưu năm 1905 n...
2017-05-22 23:15
Lê Cơ là người đầu tiên thực hành cải lương hương chánh với mô hình thực nghiệm tại “ Làng Duy Tân” Phú Lâm (nay thuộc xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) làm cho phong trào Duy Tân đã biến thành hiện thực đầu tiên tại một làng. Lê...
2017-04-23 12:26
Trong kết luận đợt 2, Hội nghị Bộ Chính trị ngày 7-1-1975 đã xác định cụ thể nhiệm vụ của chiến trường Tây Nguyên, Khu V là “Sử dụng lực lượng Quân khu V và lực lượng quân sự, chính trị các tỉnh ven biển miền Trung, giải phóng từ Bình Định trở ra để ép về phía Đà Nẵng” (1...
2017-03-25 12:07
Những năm đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh phong trào Duy Tân và dân chủ đang dâng lên mạnh mẽ khắp nơi, xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều xu hướng mang tính chất cải cách, trong đó nổi bật lên hai xu hướng chính mà người đứng đầu là hai chí sĩ họ Phan.
Syndicate content