www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước Xưa & Nay

2014-06-02 20:10
Xuất thân khoa bảng, đỗ đạt cao, nhưng Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947) có một cái nhìn khá mới mẻ với thời cuộc. Ông tiếp thu tư tưởng yêu nước của các nhà Nho trong lịch sử, song cũng đi tìm cái mới, cái tiến bộ trong các học giả yêu nước của Trung Quốc, trong lịch sử duy t...
2014-06-02 18:05
Cần đánh giá lại tầm vóc của nhà cách mạng Phan Châu Trinh. Có phải là người “lạc lối trời Âu”?  Sách giáo khoa Lịch sử lớp 11, phần viết về Phan Châu Trinh dài hơn một trang, có kèm ảnh ông. Tiêu đề của mục là “Phan Châu Trinh và xu hướng...
2014-05-17 08:20
Lời BBT: Lê Cơ, nhà thực hành cải cách xuất sắc của phong trào Duy Tân, người con của quê hương Tiên Phước là một trong những yếu nhân của phong trào yêu nước trong giai đoạn đầu thế kỷ XX. Nhưng cho đến nay những tài liệu nói về Lê Cơ vẫn còn rất ít. Để hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp...
2014-04-30 08:55
 Có thể nói rằng từ lúc mới bước vào con đường cứu nước, cứu dân cho đến trước Cách mạng Tháng Tám-1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn luôn theo đuổi chủ nghĩa dân quyền đi theo lối cách mạng công khai- và chỉ muốn dựa vào cải cách để đưa đất nước tiến lên, mà công...
2014-04-30 08:35
 Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tiên Phước là một vùng quê cách mạng tiêu biểu, nơi đã diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt nhất của quân và dân tỉnh Quảng Nam và cũng là căn cứ địa cách mạng, là hậu phương phương cho chiến trường của tỉnh và Khu 5.
2014-04-26 08:03
Đã 89 năm trôi qua, nhưng bài diễn thuyết về Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây của cụ Phan Châu Trinh diễn tại nhà Hội Việt Nam ở Sài Gòn đêm 19.11.1925 vẫn còn như mới hôm nay. Thật đáng kính phục và phải suy ngẫm cho cả thế hệ về những tư tưởng mà cụ Phan đã nói...
2014-03-21 21:33
 Sau khi có Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (1/1959), ở miền Nam, phong trào đấu tranh vũ trang và đồng khởi của quần chúng nhân dân chống chính quyền Mỹ - ngụy và tay sai nổ ra khắp nơi, giành được những thắng lợi to lớn.  
2014-03-06 11:34
 Đi điền dã tìm hiểu về Nghĩa hội Quảng Nam, chúng tôi lần theo các địa chỉ đỏ của phong trào kháng Pháp ở xứ Quảng thời Hàm Nghi xuống hịch Cần Vương. Hơn một trăm năm đã qua, những tưởng chuyện xưa đã phai mờ, không ngờ ký ức dân gian vẫn ấp iu những câu chuyện sống động về cụ Hường Hiệu,...
2014-03-06 09:40
Nguyễn Đình Tựu (1828-1888) tự là Doãn Ngũ, Vọng Chi, sinh năm Mậu Tý (1828) tại làng Hội An, nay thuộc thôn Hội An xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nhà nho vọng tộc. Ông đỗ cử nhân khoa Tân Dậu (1861), đỗ phó bảng khoa Mậu Thìn (1868), làm quan...
2014-02-16 23:29
 Theo tục lệ, hàng năm Hội Tư văn tổ chức lễ tế vào mùa Thu để tưởng niệm Đức Khổng Tử. Ngày 21-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự cuộc lễ này.
Syndicate content