www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Ngọc kỷ niệm 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Chiều ngày 17.8.2015, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Tiên Ngọc huyện Tiên Phước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015). 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại biểu lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước, các đồng chí nguyên Trưởng phó công an xã Tiên Ngọc qua các thời kỳ; các đồng chí trong  Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Tiên Ngọc, đại biểu lãnh đạo các, Ban, Ngành, Đoàn thể, trường học và lãnh đạo 6 thôn .

Kỷ niệm 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, là dịp để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, vai trò lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ đối với lực lượng Công an nhân dân  với phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam. Đồng thời, là dịp để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng vững mạnh. Tổ chức sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới của đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là dịp để chúng ta biểu thị sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 10 năm qua, “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào đời sống của cộng đồng dân cư, với nhiều nội dung phong phú, hình thức hoạt động đa dạng, sinh động và thiết thực. Lực lượng Công an xã đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, các phong trào yêu nước ở địa phương. Triển khai thực hiện phong trào “2 giữ về an ninh trật tự” gắn với củng cố nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, như: “Dòng tộc tự quản về ANTT”, “Khu dân cư văn hóa”, “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, xây dựng  nhân rộng các mô hình mới như: “Ánh sáng đường quê”, “ Tổ tự quản về ANTT" "Tổ hòa giải' Tham gia có hiệu quả hội thi: “Nghiệp vụ Công an xã giỏi”, “ Nông dân với an toàn giao thông”, “Toàn dân phòng chống ma túy”…

Qua đó tinh thần bảo vệ An ninh Tổ quốc của toàn dân đã được thể hiện rất rõ, nhân dân luôn là tai, mắt giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, cảm hóa giáo dục tiến bộ hàng chục đối tượng tại gia đình và địa bàn dân cư, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Trước đó xã Tiên Ngọc cũng đã tổ chức giải bóng chuyền nữ chào mừng 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, kết quả ban tổ chức trao giải nhất thuộc về thôn 1, nhì thôn 2 và giải 3 thuộc về đơn vị thôn 5.

                                                Lê Sơn - Phó BT xã Tiên Ngọc