www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Châu tổ chức nói chuyện truyền thống cho ĐVTN

Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2015 được sự thống nhất của BTV Đảng ủy, BCH Đoàn xã Tiên Châu huyện Tiên Phước tổ chức ra quân dọn vệ Đình làng Hội An và nói chuyện truyền thống cho hơn 30 đoàn viên thanh niên xã.

     Tại đây các bạn đoàn viên thanh niên đã được  đồng chí Trương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Tuyên giáo xã Tiên Châu đến nói chuyện lịch sử và sự ra đời của Đình làng Hội An.  

    Đình làng Hội An có niên đại trên 150 năm, là di tích có giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cao. Đây là một không gian hoàn chỉnh của một thiết chế Đình Làng, có đầy đủ nơi thờ tự, hội họp, nhà kho nhà thủ hộ và thường dùng vào việc tổ chức Lễ và Hội của Làng...
 

Đoàn viên thanh niên tham gia viếng hương
 
      Buổi nói chuyện đã giúp cho đoàn viên thanh niên biết thêm về di tích lịch sử của thôn Hội An, Tiên Châu và các nhà cổ ở các thôn khác. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên  nhận thức được hành động của mình cần phải bảo tồn và phát huy nền văn hóa của quê hương, đất nước.
 

Dọn dẹp vệ sinh tại đình làng Hội An
 
                                     Theo Đoàn xã Tiên Châu