www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nâng cao nhận thức HIV/AIDS và điều trị thay thế methadone

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam vừa tổ chức buổi tập huấn “Nâng cao nhận thức phòng chống ma túy, HIV/AIDS và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone” cho cán bộ thôn, xã, công an xã và hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã Tiên Cảnh (Tiên Phước).

Theo số liệu thống kê, huyện Tiên Phước có 150 người đang điều trị methadone. Trong đó xã Tiên Cảnh có 111 bệnh nhân, tuy nhiên chỉ có 43 bệnh nhân đang điều trị và 68 bệnh nhân đã bỏ trị. Tiên Cảnh có hơn 300 người có hồ sơ về ma túy, là xã có số người nghiện ma túy rất cao.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về những tác hại của ma túy, các dạng ma túy hiện nay, một số kiến thức cơ bản về công tác phòng chống ma túy và lợi ích của việc điều trị bằng methadone. Một trong những lợi ích lớn của việc điều trị cai nghiện heroin bằng methadone chính là hạn chế sự lây lan HIV/AIDS, giúp người nghiện từ bỏ dần ma túy, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm chi phí và gánh nặng cho gia đình cũng như giảm nguy cơ phạm pháp, ổn định trật tự an ninh xã hội...

Thời gian đến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tiếp tục tổ chức những buổi tập huấn ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

                                       Thảo Nguyên - Tường Quyên, Báo Quảng Nam