www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mời xem chung kết "Tìm kiếm tài năng học sinh Huỳnh Thúc Kháng"

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Tiên Phước và 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Tiên Phước tổ chức đêm chung kết "Tìm kiếm tài năng học sinh Huỳnh Thúc Kháng" với nhiều tiết mục đặc sắc gồm nhiều thể loại. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trân trọng kính mời:

  

                                                 Theo Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng