www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Kinh tế Tiên Phước phát triển ấn tượng

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI ghi dấu với nhiều mục tiêu đạt và vượt, hướng đến xây dựng Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái, văn hóa mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng.

 

Kinh tế vườn, trang trại của Tiên Phước được phát triển mạnh trong nửa nhiệm kỳ qua. Ảnh: D.L
Kinh tế vườn, trang trại của Tiên Phước được phát triển mạnh trong nửa nhiệm kỳ qua. Ảnh: D.L

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Theo đánh giá của Huyện ủy Tiên Phước, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung quyết liệt vào các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra đạt được kết quả quan trọng. Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho biết: “Huyện đã có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm toàn khóa.

Đó là chương trình phát triển huyện Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn, kinh tế trang trại của tỉnh; Chương trình huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; Chương trình phát triển vùng quê Tiên Phước trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng gắn với du lịch sinh thái, làng quê; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tiên Phước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Tiên Phước đã đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra chỉ trong nửa nhiệm kỳ”.

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động rộng rãi và triển khai thực hiện bằng nhiều nội dung, chương trình cụ thể trên địa bàn huyện. Qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vai trò chủ thể của cộng đồng và người dân được phát huy. Tổng số tiêu chí đạt 179, bình quân 12,8 tiêu chí/xã. Điểm nhấn về mô hình kinh tế là sự phát triển của các hợp tác xã, có 27 hợp tác xã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, tăng 16 hợp tác xã so với nhiệm kỳ trước. Hiện nay, người dân Tiên Phước đang tập trung xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bằng cách chỉnh trang nhà, vườn, ngõ với tiêu chí xanh, sạch và đẹp gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mũi nhọn kinh tế vườn - rừng

Theo ông Hường Văn Minh  - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, kinh tế vườn - rừng luôn là thế mạnh mà Tiên Phước phát huy. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng bền vững. Huyện đã tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực, làm tốt việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao vào sản xuất, tạo ra khối lượng hàng hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp từ 459 tỷ đồng vào năm 2014 tăng lên 572 tỷ đồng vào năm 2017, tăng bình quân hằng năm 7,6%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái, mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025”, tổng vốn hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hơn 15 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2017, diện tích các loại cây trồng chủ lực như tiêu, thanh trà, lòn bon, măng cụt, sầu riêng tăng lên. Ở Tiên Phước đã hình thành vùng sản xuất cây ăn quả gồm thanh trà tại 3 xã vùng tây (Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh); vùng trồng tiêu, măng cụt, sầu riêng ở các xã vùng thấp (Tiên Mỹ, Tiên Thọ, Tiên Kỳ); vùng trồng lòn bon ở các xã vùng giữa (Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Mỹ). Từ nhà vườn, các sản phẩm nông nghiệp được người dân và hợp tác xã tạo ra khá đa dạng. Người dân đã bắt đầu xây dựng các mô hình làng vườn văn hóa, góp phần phát triển kinh tế và phát triển du lịch sinh thái. Toàn huyện hiện có 5.607ha vườn nhà và vườn đồi, người dân tập trung cải tạo vườn tạp, bố trí các loại cây trồng hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hơn 250 mô hình kinh tế vườn quy mô lớn và hàng trăm mô hình vườn - nhà đạt tiêu chí xanh sạch đẹp hiệu quả đã được xây dựng trong nửa nhiệm kỳ qua. Giá trị sản xuất từ kinh tế vườn, kinh tế trang trại của huyện tăng từ 65 tỷ đồng (năm 2014) lên 214 tỷ đồng (năm 2017).

Tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm 41,98% trong sản xuất nông nghiệp. Tiên Phước đã vào cuộc triển khai chương trình OCOP và đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của huyện ra thị trường. Nhiều loại giống mới được đưa vào sản xuất, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao như thâm canh cây trồng, ứng dụng công nghệ vi sinh, bố trí thời vụ, quản lý dịch bệnh, canh tác nông, lâm kết hợp đem lại hiệu quả. Từ việc phát triển kinh tế, đời sống người dân khá hơn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 là 9,23% (1.683 hộ nghèo, giảm 3,79% so với năm 2014), hộ cận nghèo còn 5,53% (1.008 hộ, giảm 10,11% so với năm 2014).

Nửa nhiệm kỳ qua, Tiên Phước có nhiều chỉ tiêu và tiêu chí đã đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể, công nghiệp, xây dựng đạt 23,19%/23%; thương mại, dịch vụ đạt 54,44%/52,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 28,55%/15%...

                                                          Diễm Lệ - Báo Quảng Nam