www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Được chọn làm điểm đầu tư xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, đã khởi sắc nhiều mặt. Đường giao thông nông thôn bằng bê-tông đã nối liền tất cả các khu dân cư, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng được kiên cố hóa, đảm bảo chủ động cung cấp nước tưới cho hơn 1.200 ha lúa và hoa màu sản xuất tập trung. Hạ tầng về giáo dục, y tế cũng như các thiết chế về văn hóa, thể thao được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Là một trong những hộ tự nguyện hiến đất để làm đường, ông Đặng Mai Chí, thôn 1, xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước, chia sẻ: Ý thức được việc xây dựng nông thôn mới sẽ mang lại lợi ích cho từng gia đình và cộng đồng nên không riêng gia đình ông, ở xã Tiên Thọ có hàng chục gia đình tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông, làm kênh mương thủy lợi, xây nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhờ vậy, đến nay bộ mặt nông thôn xã Tiên Thọ đã thay đổi toàn diện.

Theo ông Phạm Bá Hùng- Chủ tịch UBND xã Tiên Thọ, nhờ sự tích cực tuyên truyền, vận động của các tổ chức, đoàn thể, người dân xã Tiên Thọ đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công lao động và tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xã hội. Phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cũng được người dân tham gia sôi nổi. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong 3 năm (2016-2018) xã Tiên Thọ đã huy động được hơn 3.000 ngày công lao động, vận động người dân hiến trên 2.000m2 đất, nhiều cây ăn trái, vật kiến trúc để tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng.

Trong xây dựng nông thôn mới, H. Tiên Phước luôn xác định tính minh bạch việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước đầu tư, vốn nhân dân đóng góp, người dân có quyền được biết và giám sát tất cả nguồn vốn đầu tư. Việc lựa chọn công trình đầu tư xây dựng cũng do chính người dân quyết định và tham gia vào tất cả các khâu từ khi bắt đầu cho đến khi công trình được đưa vào sử dụng. Đây là nền tảng để địa phương huy động hiệu quả sự đóng góp vật chất và tinh thần của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước Hường Văn Minh nhấn mạnh.

Nhờ khơi dậy được tiềm năng và sức mạnh trong đời sống cộng đồng, đến nay huyện Tiên Phước có 3 xã gồm, Tiên Sơn, Tiên Cảnh và Tiên Phong đã về đích nông thôn mới. Tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đến năm 2020, huyện Tiên Phước có thêm 7 xã xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã Tiên Thọ và Tiên Châu về đích vào năm 2019, phấn đấu đến năm 2022, huyện Tiên Phước về đích nông thôn mới.

Ông Hường Văn Minh- cho biết: Trong 3 năm 2016-2018, từ nguồn vốn Trung ương và của tỉnh, huyện Tiên Phước đã đầu tư hơn 267 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Người dân trong huyện còn đóng góp hàng vạn ngày công lao động, hàng chục nghìn mét vuông đất và nhiều tài sản có giá trị khác mà không nhận tiền đền bù để tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội.

Từ nguồn vốn này, huyện Tiên Phước đầu tư nâng cấp mạng lưới giao thông kết nối liên vùng với hơn 850km bằng bê-tông, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa nông, lâm sản của nhân dân. Hệ thống kênh mương nội đồng được bê tông hóa gần 100km, đưa diện tích đất nông nghiệp sản xuất tập trung được tưới, tiêu chủ động đạt xấp xỉ 50%. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đã tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế vườn, kinh tế vườn rừng và chăn nuôi. Giá trị kinh tế vườn, kinh tế trang trại tăng từ 65 tỷ đồng năm 2014 lên trên 230 tỷ đồng, giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 126 tỷ đồng tăng lên gần 170 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp từ 197 tỷ đồng tăng lên 442 tỷ đồng trong năm 2018. Toàn huyện có 27 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Giá trị thương mại, dịch vụ năm 2018 đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với năm 2014.

Thời gian tới, huyện Tiên Phước tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn để triển khai thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của địa phương là nâng cao đời sống nhân dân và mở ra cơ hội phát triển kinh tế, từng bước giúp người dân thoát nghèo bền vững. Với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, huyện Tiên Phước đã và đang hội tụ được nhiều yếu tố thuận lợi để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022 theo lộ trình đề ra, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước Hường Văn Minh tin tưởng.

                                                Đoàn Hữu Trung - Báo CA Đà Nẵng