www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I năm 2019

Ngày 26/3/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên Huyện ủy và thông tin thời sự quý I năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy (khóa XVI); Trưởng ban và cán bộ chuyên trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ thôn, khối phố trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

      Trong quý I năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các ngành liên quan, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy đã chủ động, tích cực bám sát cơ sở, triển thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2019; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, biển, đảo, biên giới…

      Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019; 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019); 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/02/1979-17/02/2019); 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2019); 44 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975 - 10/3/2019)… đã tác động tích cực đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong quý. 

 
  Hội nghị đã được nghe đồng chí Phùng Văn Huy - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin kết quả và định hướng một số nhiệm vụ trong tâm về triển khai xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, Đề án 548 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng, chương trình OCOP trên địa bàn huyện; đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy thông tin về tình hình thời sự trong nước quốc tế thời gian gần đây; tình hình biển Đông; một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện trong quý I năm 2019 và một số nội dung khác.
 
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận các nội dung về triển khai thực hiện Nghị quyết 43, 44, 60 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện; tình hình nắm tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những giải pháp trong nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo, báo cáo viên,...
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả trong hoạt động công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy và công tác theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận, tâm trạng xã hội trên địa bàn huyện trong quý I năm 2019. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy tập trung bám sát cơ sở, nắm và tham mưu giải quyết kịp thời không để xảy ra điểm nóng; đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân, nhất là phát huy đội ngũ báo cáo viên – tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền miệng, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
 
       Tập trung tuyên truyền các chương trình, đề án lớn của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về phòng, chống ma túy; Đề án về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2022 và xây dựng thị trấn Tiên Kỳ thành đô thị văn minh; Đề án 548 của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng; chương trình OCOP “ Mỗi xã một sản phẩm”; chương trình phát triển du lịch huyện; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử giai đoạn 1975 - 2015 các xã còn lại; tham mưu Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo,… qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện trong năm 2019. 
                                                Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước