www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy quý I năm 2018

 Ngày 10-4-2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy, giao ban an ninh tư tưởng và trực báo công tác Tuyên giáo quý I. Dự Hội nghị có đồng chí Trầm Quế Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy (khóa XVI), lãnh đạo các ngành trong khối an ninh - tư tưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

       Trong quý I, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các ngành liên quan, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy đã chủ động, tích cực bám sát cơ sở, triển thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2017; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, biển, đảo, biên giới… Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018); kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2018) và mừng xuân Mậu Tuất - 2018; 43 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10-3-1975 – 10-3-2018); 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24-3-1975 – 24-3-2018) và một số ngày kỷ niệm khác… đã tác động tích cực đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong quý. 

 
                                                                             Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây; thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện trong quý I năm 2018; triển khai các nội dung trọng tâm trong Đề án 548 của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Trầm Quế Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả trong hoạt động công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy và công tác theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận, tâm trạng xã hội trên địa bàn huyện trong quý I năm 2018. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí Báo cáo viên, các cơ quan khối an ninh – tư tưởng cần tập trung bám sát cơ sở, nắm và tham mưu giải quyết kịp thời không để xảy ra điểm nóng; đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân, nhất là phát huy đội ngũ báo cáo viên – tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền miệng, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
 
      Tập trung tuyên truyền các chương trình của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy; Đề án về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2022 và xây dựng thị trấn Tiên Kỳ thành đô thị văn minh; Đề án 548 của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện khóa XII; đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử giai đoạn 1975 - 2015 các xã còn lại hoàn thành trong năm 2018; tổ chức điều tra dư luận xã hội về các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo theo chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là chuẩn bị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Xinh  chủ trì Hội nghị ghi nhận ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, qua đó sớm ban hành thông báo kết luận để triển khai thực hiện hiệu quả công tác Tuyên giáo, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy và công tác nắm bắt tình hình an ninh tư tưởng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước