www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Clip ca khúc "Sông Tiên một khúc tình ca"

Ca khúc "Sông Tiên một khúc tình ca" của nhạc sỹ Phan Ngọc, do ca sỹ Đỗ Trinh một người con của xã Tiên Cẩm trình bày.

 

 

 

 

 

 

                                                                   Xứ Quảng Media