www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân xã Tiên Cẩm

Sáng ngày 10/8/2018 tại Hội trường UBND xã Tiên Cẩm, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền huyện với cán bộ và nhân dân xã Tiên Cẩm. Hội nghị thu hút hơn 120 lượt người tham dự.

Hội nghị đối thoại nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thông qua đối thoại sẽ giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh; tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Tại Hội nghị, thay mặt UBND huyện, đồng chí Hường Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đã thông tin vài nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, hội nghị đối thoại đã tiếp nhận 13 lượt ý kiến xoay quanh các nhóm vấn đề sau: công tác cán bộ, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác quản lý đất đai, tranh chấp địa giới hành chính, tệ nạn xã hội, chế độ chính sách cho người có công, công tác khám chữa bệnh và tình trạng thiếu bác sỹ ở Trạm y tế xã, xây dựng nông thôn mới, đầu tư cơ sở hạ tầng,…

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi đều được người đứng đầu chính quyền huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. 

Thế Hậu - VP.UBND huyện Tiên Phước