www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

BHXH Tiên Phước quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 06/8/2019, BHXH huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thanh Danh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đ/c Trầm Quế Hương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đ/c Phùng Văn Huy – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, Trung tâm y tế, Bưu điện huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp và đoàn kiểm tra liên ngành của huyện; đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, UBND 15 xã, thị trấn.

tp89193.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 


Hội nghị đã thông tin về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của BHXH huyện trong 06 tháng đầu năm 2019. Cụ thể: Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 94,18% kế hoạch, trong đó khai thác phát triển tăng mới 03 đơn vị sử dụng lao động ngoài quốc doanh, 210 lao động tăng mới; số người tham gia BH thất nghiệp đạt 94,74% kế hoạch; có 245 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 45,04% kế hoạch; số người tham gia BHYT tại BHXH huyện là 65.068 người, đạt 100,37% kế hoạch, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 93,2% dân số (kể cả số người có hộ khẩu tại địa phương đi làm ăn, học tập, sinh sống nơi khác đang tham gia và được cấp thẻ BHYT ngoài huyện là 8.951 người). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm đạt 49,47% kế hoạch được giao.

Tổng số nợ là hơn 894 triệu đồng, bằng 1,73% số phải thu theo kế hoạch. Số lượt người được giải quyết và hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức là 495 lượt người; trợ cấp BHXH một lần là 299 lượt người; công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình theo Công văn 2888/BHXH-BT được BHXH – Bưu điện – UBND xã phối hợp thực hiện tương đối tốt. Trong 6 tháng đầu năm đã có 15/15 xã, thị trấn lập 654 mẫu 01BD báo biến động tăng giảm với 789 nhân khẩu cho Bưu điện cập nhật vào chương trình quản lý hộ gia đình; . . .

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Danh đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa bàn huyện trong thời gian qua. BHXH huyện luôn giữ vững phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm. Đồng chí yêu cầu BHXH huyện cần tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại trong quá trình phối hợp thực hiện; đồng thời đề nghị Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để BHXH huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

tp89191.jpg
 Đồng chí Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
tp89192.jpg
Đồng chí Dương Văn Hùng - Giám đốc BHXH huyện báo cáo kết quả công tác BHXH, BHYT tại Hội nghị  


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Phùng Văn Huy ghi nhận những kết quả đạt được đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2019; sự tích cực, chủ động trong công tác tham mưu của BHXH huyện đối với Huyện ủy, UBND huyện, cung cấp thông tin, kết quả thực hiện cũng như phản ánh kịp thời tình hình hoạt động của đơn vị giúp cho lãnh đạo địa phương, các cấp, các ngành được biết, có sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Những tồn tại, hạn chế như việc tuyên truyền, vận động chưa có nhiều đổi mới nên hiệu quả đem lại chưa cao; một số đại lý thu chưa năng động trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, một số lãnh đạo địa phương chưa tích cực trong việc phối hợp với cơ quan BHXH; tình hình nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2019, Đồng chí yêu cầu BHXH huyện và các cơ quan liên quan cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH;

Hai là, BHXH huyện là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát, thống kê các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn huyện; đề ra các giải pháp để khai thác, mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng. Các đơn vị có liên quan cần phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi để BHXH huyện thực hiện đạt mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân;

Ba là, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT tại địa phương mình theo đúng quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; tổ chức triển khai khảo sát, nắm chắc đối tượng đi làm ăn xa, sinh viên học tập ngoài huyện, qua đó xác định chính xác số người đã có thẻ BHYT, số người chưa có thẻ để tuyên truyền, vận động đạt tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2019 và những năm tiếp theo;

Bốn là, Ngành Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị trường học phối hợp với cơ quan BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2019 – 2020;

Năm là, BHXH huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tổ chức đôn đốc, thu nợ BHXH, BHYT, đặc biệt là khoản nợ kéo dài của các doanh nghiệp, các đơn vị, cơ quan để nợ từ 3 tháng trở lên; đôn đốc kiểm tra để các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc Công văn số 104/UBND-TH ngày 23/01/2019 của UBND huyện về chần chỉnh tình trạng nợ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, nhất quyết không để tình trạng nợ quý, nợ kéo dài xảy ra;

Sáu là, Trung tâm y tế huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng KCB; phối hợp tốt với BHXH trong việc tổ chức KCB cho người có thẻ BHYT và thanh quyết toán đúng nội dung ghi trong hợp đồng hằng năm, đảm bảo được dự toán chi KCB BHYT được giao năm 2019.

                                                     Nguyễn Thị Diệu - BHXH Tiên Phước