www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video phóng sự mô hình HTX đang phát triển ở Tiên Phước

Với huyện Tiên Phước, mô hình kinh tế hiệu quả hiện nay chỉ có thể đi lên bằng con đường hợp tác xã (HTX), gắn người nông dân với doanh nghiệp tư nhân. 

Hiện trên địa bàn huyện Tiên Phước có 14 HTX và 15 tổ hợp tác, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi, dịch vụ thú y trọn gói... Đề án phát triển HTX huyện Tiên Phước giai đoạn 2017-2020 đạt một số kết quả quan trọng, tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, nhiều mô hình HTX gắn với mô hình khởi nghiệp trong thanh niên, tổ chức sản xuất quy mô tương đối lớn theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ nông nghiệp sạch, tạo tín hiệu tốt cho phát triển nông nghiệp toàn diện theo chuỗi, kết hợp chiều rộng và chiều sâu.


Phóng sự những mô hình kinh tế HTX ở Tiên Phước 

                                                 Theo QRT