www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video: Lễ kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, vào sáng ngày 1.10.2016 tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng- Quyền Chủ tịch nước để tưởng nhớ về một con người đức cao, một tấm gương sáng suốt đời vì nước vì dân.

  

 

 

 

                                        Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước


 

 

 

                                                               Báo Quảng Nam