www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH,BHYT

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho trên 250 người dân tại các tổ đoàn kết ở 3 xã Tiên Lộc, Tiên An và Tiên Châu.

Ông Huỳnh Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Phước trực tiếp triển khai các nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, Thông tư liên tịch số 41 giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; các văn bản hướng dẫn về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. 

 


Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền
 

Các lớp tập huấn dành phần lớn thời gian để người dân thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến thắc mắc việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tập trung vào các vấn đề như đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, đề nghị chuyển tuyến, thời gian đổi thẻ bảo hiểm nếu bị hư hỏng, cách tính lương hưu đối với những trường hợp tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện…

 Theo VP .UBMTTQVN huyện Tiên Phước