www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội

Sáng 16.10.2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác giám sát và phản biện xã hội cho 150 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội của 15 xã, thị trấn.

Hội nghị được ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến các nội dung: Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Quy định 124-QĐ/TW ngày 2.2.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VĂN CÔNG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VĂN CÔNG

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được nâng cao kỹ năng giám sát và phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý các sai phạm, khuyết điểm. 

                                                 Văn Công - Báo Quảng Nam