www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước: nghiệm thu 2 công trình nghĩa trang liệt sỹ

Sáng 6/9/2018, UBND huyện Tiên Phước đã tiến hành nghiệm thu, công nhận hoàn thành 2 công trình nghĩa trang liệt sỹ (NTLS) xã Tiên Lãnh và Tiên Lập.

Đối với nghĩa trang liệt sỹ xã Tiên Lãnh, năm 2017, từ nguồn kinh phí cấp trên, UBND huyện Tiên Phước đã cho tiến hành cho đầu tư nâng cấp. Trong đó, giai đoạn 2 đơn vị thi công tiến hành xây dựng mới hạng mục bê tông nền mộ, lối đi đường nội bộ và giai đoạn 3 tiến hành xây mới lại tường rào, cổng ngõ, cửa chính và xây mới nhà bia với diện tích 40m2. Tổng kinh phí xây dựng ở hai giai đoạn 2 và 3 gần 1,3 tỷ đồng.

Trước đó ở giai đoạn 1, huyện cũng đầu tư xây dựng cải tạo toàn bộ lại các mộ chí bằng cách ốp đá grannit cho tất cả phần mộ với kinh phí gần 800 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng công trình nghĩa trang liệt sỹ xã Tiên Lãnh trên 2,1 tỷ đồng.

Đối với nghĩa trang liệt sỹ xã Tiên Lập, huyện đã đầu tư xây dựng với kinh phí gần 637 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng công trình ở hai giai đoạn trên 1,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và nguồn kinh phí do thành phố Đà Nẵng tài trợ. Nghĩa trang liệt sỹ xã Tiên Lập hiện là nơi yên nghĩ của 214 liệt sỹ và 2 Mẹ VNAH.

                                                  Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước