www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Để bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở sau đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, Trong hai ngày 23&24/7/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn cho 110 cán bộ Mặt trận các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đến dự khai mạc, có ông Nguyễn Chính- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Minh Xinh- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đặc biệt, lớp tập huấn đã được nghe ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam truyền đạt các nội dung: vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam; một số công tác nghiệp vụ của Mặt trận cơ sở, hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền; hướng dẫn công tác xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh; các vấn đề về công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay...

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời, là dịp để đại biểu ở các khu dân cư có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện.

                                                       Theo UBMTTQVN huyện Tiên Phước