www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phát hiện cu li quý hiếm

Ngày 15-4-2018, ông Phan Văn Lập (1968, trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết, trong lúc đi kiểm tra bảo vệ rừng, ông phát hiện một cá thể cù lần (còn gọi là cu li hoặc mắc cỡ) tại lâm phận giáp ranh 3 xã Tiên Cảnh - Tiên Ngọc - Tiên Hiệp.

 

 

Hình ảnh do ông Lập chụp lại

 

Sau khi phát hiện, ông Lập ghi hình lại và thả cá thể trên về rừng. Được biết, cù lần đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, nhất là cù lần lớn vì bị săn bắt làm thuốc.

Vì vậy chúng được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và bị cấm nuôi nhốt, buôn bán.

                                                                  B.B - Báo CA Đà Nẵng