www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mặt trận xã Tiên Châu: Khơi dậy sức dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu (Tiên Phước) đã vận động nhân dân chung tay thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân đồng thuận

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu cho biết, để thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, những năm qua, Mặt trận xã và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng về cơ sở để triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhân dân xã Tiên Châu tập trung phát triển kinh tế vườn, ổn định thu nhập, nâng cao đời sống.
Nhân dân xã Tiên Châu tập trung phát triển kinh tế vườn, ổn định thu nhập, nâng cao đời sống.

Những năm gần đây, Mặt trận xã đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hơn 2.000 lượt người dân ở 5/5 khu dân cư (KDC); giải quyết 115 vụ việc mâu thuẫn trong thôn xóm, hòa giải thành hơn 75% tổng số vụ việc. Bên cạnh đó, Mặt trận xã cũng đã vận động người dân hiến đất đai, cây cối..., giải phóng mặt bằng 7 tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Điển hình tại thôn Hội Lâm, người dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất và tài sản trên đất để xây dựng tuyến đường chính của thôn với chiều dài 1,5km phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Tại tổ đoàn kết số 25, KDC thôn Hội An, người dân tự nguyện hiến đất và tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng và đóng góp hơn 80 triệu đồng để mở rộng đường đạt 6,5m, dài 750m nền bê tông. Bà Trịnh Thị Lài, thôn Hội An, nói: “Trước đây, con đường đất này lầy lội, việc vận chuyển hàng hóa bị thương lái ép giá. Vì vậy, khi xã có chủ trương làm đường bê tông, người dân đóng góp ngày công, hiến đất đai cây cối để làm đường. Bây giờ, có đường thoáng rộng, người dân đi lại thuận lợi, buổi tối lại có đèn đường chiếu sáng”.

Lắng nghe dân

Ban công tác mặt trận các KDC cũng luôn gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn. Qua đó, xây dựng 7 mô hình vườn mẫu; chỉnh trang 11 tường rào, cổng ngõ, chất bờ đá và trồng cây xanh; vận động người dân treo khẩu hiệu tư gia, tủ thuốc y tế gia đình; hỗ trợ thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững cho 7 hộ với tổng kinh phí 72 triệu đồng. Vận động nhân dân trong KDC đăng ký gia đình văn hóa, mỗi năm có hơn 90% số hộ đạt danh hiệu văn hóa. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hội Lâm, cho hay: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các cuộc vận động lớn của cấp trên như “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng (giai đoạn 2017 - 2025)” đều được người dân đồng tình hưởng ứng. Công tác tuyên truyền, vận động được Ban công tác mặt trận xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết, tổ chức họp bàn với dân để lấy ý kiến đóng góp công khai, dân chủ nên các công việc cấp trên giao luôn hoàn thành trước thời hạn, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong nhân dân”.

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động nhân dân đóng góp bình quân mỗi năm 27 - 31 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 77 đối tượng, xây mới 3 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 5 nhà dột nát. Cùng với đó, Mặt trận xã cũng đã tiếp nhận nguồn vốn của trên, hỗ trợ xây dựng 11 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 470 triệu đồng, nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí NTM trên địa bàn xã giảm còn 4,78%, xã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã không ngừng nỗ lực vận động nhân dân chung tay tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đạt được những kết quả nhất định. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương” - ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu cho biết.

                        Phạm Hoàng - Nguyễn Hưng, Báo Quảng Nam