www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị UBMTTQVN huyện Tiên Phước lần thứ 9

Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 9 - khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm tổng kết đánh giá tình hình hoạt động công tác Mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và một số nội dung khác có liên quan.

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; ông Trầm Quế Hương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Hùng Anh - Phó chủ tịch HĐND huyện, các ban, ngành liên qua  và các vị Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, đại biểu Đảng ủy 15 xã, thị trấn. Bà Trần Thị Thu Ba - UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị. 

 

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả nổi bật: Về công tác tổ chức đã củng cố, cử bổ sung thay thế 20 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã; 02 Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã. Công tác tuyên truyền, thông qua việc mở chuyên mục “Đại đoàn kết”, thành lập đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện mở 05 lớp truyên truyền Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế; triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn toàn huyện.

 


Toàn cảnh Hội nghị

  

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chỉ đạo điểm xây dựng và nhân rộng các mô hình, hiệp thương phân công nhiệm vụ với các tổ chức thành viên trong thực hiện cuộc vận động; Vận động quỹ vì người nghèo đạt gần 500 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 27 nhà, sửa chữa 8 nhà, trợ giúp phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh đi học, tặng quà thăm hỏi 1.593 trường hợp số tiền trên 1,5 tỷ. Thực hiện tốt công tác cứu trợ tiếp nhận và phân bổ tiền, quà cho các đối tượng bị thiệt hại do lũ lụt số tiền trên 550 triệu đồng. Ủng hộ nhân dân các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra số tiền 76 triệu đồng. Chủ trì giám sát theo Quyết định 217 và phối hợp giám sát nhiều nội dung liên quan đến chế độ chính sách, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện ....

 

Hội nghị cũng đã nghe Thường trực HĐND, UBND huyện thông báo tình hình hoạt động của HĐND, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, hội nghị cũng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tập hợp nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Đề án “Mỗi địa phương mỗi sản phẩm” của huyện, chương trình “Tiên Phước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; thực hiện công tác giám sát, tổ chức diễn đàn đối thoại, diễn đàn góp ý gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 của Bộ Chính trị góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. 

 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 24 vị, tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho 3 tập thể, 02 cá nhân. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bà Trần Thị Thu Ba - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 20 tập thể và 17 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2017.  

 

Theo VP.UBMTTQVN huyện Tiên Phước