www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hỗ trợ Tiên Phước phát triển kinh tế vườn - trang trại

 Chiều 15.5, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì buổi làm việc; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc QuangĐinh Văn Thu và lãnh đạo các sở, ngành cùng tham dự.

         Trong 4 tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tiên Phước tiếp tục phát triển ổn định. Vụ đông xuân gieo trồng được 4.248ha, đạt 103% kế hoạch, năng suất lúa bình quân đạt 48 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 13.055 tấn, tổng đàn gia súc hơn 31 nghìn con.

        Huyện đã hỗ trợ khoảng 500 triệu đồng trồng mới, phục hồi các loại tiêu, thanh trà, măng cụt, cau, dó, quế, chuối đạt hiệu quả; 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển sản xuất. Huyện Tiên Phước đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 10 tấn lúa giống giúp nông dân gieo sạ vụ hè thu, hỗ trợ kinh phí sửa chữa các công trình công cộng bị xuống cấp; gió lốc làm hư hại; xem xét phê duyệt Đề án xây dựng huyện điểm phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại; xem xét để Tiên Phước được hưởng cơ chế hỗ trợ theo Chương trình 30c đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng…

 

                                                              Đường trung tâm Tiên Phước

 

          Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh ghi nhận nỗ lực của Tiên Phước, đặc biệt là vấn đề giảm nghèo. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu các sở, ngành quan tâm hỗ trợ Tiên Phước trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại kết hợp với phát triển du lịch, nghiên cứu phát triển cây cao su hiệu quả, đầu tư xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

          Đối với những kiến nghị của địa phương về việc ưu tiên đầu tư Cụm công nghiệp Tài Đa và đường vào cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đề nghị huyện nên chọn lọc những dự án đầu tư sạch, bền vững; đồng thời rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn, tránh đầu tư dàn trải kém hiệu quả.

                                                          D.Lệ - Báo Quảng Nam