www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Chiều ngày 8.6.2018, UBND huyện Tiên Phước tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018). Đồng chí Phạm Văn Đốc – Bí thư Huyện ủy, Trầm Quế Hương, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo 15 xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn đến dự.

     Trong những năm qua phong trào thi đua trong phát triển kinh tế được huyện Tiên Phước tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất đạt được những kết quả nhất định; trong đó huyện tập trung vận động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại. Giá trị thu nhập từ kinh tế vườn từ chỗ vài chục tỷ đồng đã tăng lên mức trên 200 tỷ đồng năm 2017. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, cơ bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Đến nay, toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2018-2020 và đạt huyện NTM vào năm 2022. Đến cuối năm 2017, bình quân mỗi xã đạt 13,6 tiêu chí NTM.

Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục có những bước phát triển đáng kể, cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tăng bình quân hơn 20% mỗi năm. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng cơ bản có được những bước tiến nhất định. Đến nay, toàn huyện đã có 30/48 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 97%. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa hàng năm chiếm trên 90%.

Trong 5 năm giai đoạn (2013 - 2017) đã hỗ trợ xây dựng, sửa trên 1.100 nhà ở cho người có công cách mạng với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 29 nhà ở cho người có công với số tiền 1,26 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 còn 9,23%, giảm hơn 7% so với năm 2013; tỷ lệ hộ cận nghèo còn gần 7% giảm gần 13%. 

Tại buổi lễ lãnh đạo huyện cũng đã biểu dương 32 tập thể và 55 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

                                     Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước