www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn huyện Tiên Phước

Thời gian qua, Điện lực Tiên Phước đã tập trung nhân lực, vật lực xử lý các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện nhằm từng bước nâng cao chất lượng điện phục vụ nhân dân. Trong đó, Điện lực đã triển khai và hoàn thành công trình sửa chữa lớn lưới điện hạ thế với giá trị 6,5 tỷ đồng, thực hiện thay mới hoàn toàn dây dẫn trần bằng dây bọc cho đường dây hạ thế của 21 trạm biến áp trên địa bàn 10 xã của huyện Tiên Phước.

     Dự kiến đến năm 2020, Điện lực Tiên Phước sẽ hoàn thành việc thay thế toàn bộ hệ thống đường dây hạ thế dây trần cũ bằng dây cáp bọc rất an toàn. Bên cạnh đó, Điện lực Tiên Phước cũng đã và đang triển khai gần 40 công trình sửa chữa thường xuyên với giá trị gần 200 triệu đồng thực hiện công việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến.

Công nhân Điện lực Tiên Phước cải tạo lưới điện hạ áp sau khi tiếp nhận

Ngoài các chương trình đầu tư sửa chữa lưới điện, ngành Điện lực cũng đang triển khai các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, thực hiện cải tạo, tăng cường tiết điện các tuyến đường dây hạ thế tại trung tâm các xã, xây dựng mới 2 trạm biến áp phân phối tại các xã Tiên Lãnh và Tiên Cảnh nhằm cải thiện chất lượng điện năng.

Lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước đánh giá cao nỗ lực của ngành Điện lực nói chung và Điện lực Tiên Phước nói riêng trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH địa phương trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Điện lực Tiên Phước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai các dự án, công trình mới do ngành Điện lực làm chủ đầu tư, từng bước hoàn thiện lưới điện nhằm góp phần đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu dùng điện trên địa bàn.

    Ngô Phạm Thế Phiệt - Trưởng Phòng KH-KT Điện Lực Tiên Phước