www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tìm mộ liệt sỹ hy sinh ở Tiên Phước

Kính chào BBT donghuongtienphuoc.com

Tôi tên là : Nguyễn Thị Thanh Tú, quê quán: Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định.
 
Tôi có người Bác ruột là liệt sỹ :Nguyễn Văn Bán, sinh năm 1945. Quê quán : Tam Quan Bắc- Hoài Nhơn-Bình Định, Bác tôi trước là bộ đội thuộc Đơn vị 561- D32- Phòng Chính trị- Quân khu 5. Bác tôi hy sinh do bị thượng nặng đưa vào Bệnh xá Tiên Phước - Quảng Nam và mất tại Bệnh xá Tiên Phước vào ngày 3 tháng 3 năm 1972 ( gia đình nhận thông tin từ chị Mai là Bác sỹ ở Bệnh xá Tiên Phước vợ của anh hùng Trần Dưỡng báo lại).
 
Gia đình đã thăm hỏi nhiều nơi nhưng vẫn chưa có thông tin về mộ cuả Bác tôi.
 
Tôi mong và nhờ BBT giúp tôi và gia đình nếu biết thông tin liên quan đến Bác tôi hoặc những người đã từng công tác chiến đấu tại Đơn vị 561- D32- Phòng Chính trị- Quân khu 5 năm 1971-1972, có thể qua đây giúp tôi và gia đình sẽ biết được thêm thông tin của mộ Bác tôi- Liệt sỹ Nguyễn Văn Bán, quê quán : Tam Quan Bắc- Hoài Nhơn-Bình Định.
 
Gia đình rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người để tìm ra mộ của Bác tôi. Thông tin liên lạc xin gởi đến địa chỉ email của tôi: nguyet.tu99@gmail.com ,hoặc điện thoai: Thanh Tú 097319.3719, hoặc Thận: 0905340001
 
Rất chân thành cảm ơn BBT donghuongtienphuoc.com đã quan tâm và có nhã ý giúp đỡ. Tôi và gia đình rất mong tin của mọi người.
 
                                                        Nguyễn Thị Thanh Tú - Bình Định