www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Dạy học trên truyền hình môn Toán

Dạy học trên truyền hình môn Toán học lớp 12 do thầy giáo Phạm Nguyễn Quốc Nguyên, giáo viên Toán trường THPT Huỳnh Thúc Kháng-Tiên Phước trình bày.

 

 

 

 

 

Tiết 1

 

 

Tiết 2   

                                                 Theo QRT